Szabályozott bérelt vonali szolgáltatások

A Magyar Telekom Nyrt. mint elektronikus hírközlési szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) a saját hírközlő hálózatának illetőleg az egyéb módon használatában lévő hírközlő hálózatnak a felhasználásával a nemzetközi előírásoknak megfelelő nyilvános bérelt vonali szolgáltatást nyújt az Igénybevevői részére. Szolgáltató Magyarország teljes területén nyújtja a bérelt vonali szolgáltatást. Szolgáltató a bérelt-vonali szolgáltatását, a Szolgáltatók közötti összekapcsolását, különösen az előrendelést az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht."), a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/ 2003. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban és a HF/1930-15/2011. számú. közigazgatási határozatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően nyújtja.

A Magyar Telekom Nyrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 2019. február 27-én kelt, PC/12186-45/2018. számú határozatában (4/2014. piaci határozat) foglaltakkal összhangban az alábbi linken teszi elérhetővé a szabályozott Ethernet bérelt vonali végződtetési szegmens szolgáltatásra és kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatásnyújtási feltételeit.

Kapcsolódó dokumentumok