Fenntarthatósági stratégia

A vállalatcsoport számára kiemelkedően fontos a minőségi elvárásoknak való megfelelés. A Magyar Telekom hosszú évek óta folyamatosan fejleszti a tanúsított Integrált Irányítási Rendszerét. Így mára cégünk az ágazatban egyedülállóan hat lábon álló Integrált Irányítási Rendszert működtet.

Környezetvédelmi Politika

A Magyar Telekom Csoport, mint Közép-Európa vezető info-kommunikációs szolgáltatója, és mint a magyar gazdaság egyik vezető szereplője kötelezettséget vállal a természet és környezet megóvására, valamint a környezeti állapot javítására.

Pénzügyi Etikai Kódex

A Magyar Telekom Csoport Pénzügyi Etikai Kódexe a pénzügyi és gazdasági vezetők részére magában foglalja a vállalatcsoport által megfogalmazott, elfogadott és a működés során betartott elvárások a becsületes és etikus magatartásra és az információközlésre vonatkozóan, részletezi a jogszabályok betartásának módját, valamint ismerteti a belső beszámolásra, valamint a szabályok betartásának számon kérhetőségére, illetve módosításra vonatkozó előírásokat.

Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatok és Jelentések

A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) Felelős Társaságirányítási Ajánlásai („FTA”) és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezései alapján készíti el, hagyja jóvá és terjeszti az éves rendes közgyűlés elé a Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet az Éves Rendes Közgyűlés fogad el közgyűlési határozatával.

Minőségpolitika

A Magyar Telekom Csoport – mint piacvezető informatikai, távközlési szolgáltató és rendszerintegrátor – innovatív, korszerű technológiákkal, szolgáltatásokkal és megoldásokkal járul hozzá az információs társadalom kialakulásához. A Magyar Telekom Csoport vezetősége elkötelezett a kiemelkedő minőségű termékek, gyors és rugalmas szolgáltatások nyújtása iránt. Ennek érdekében előremutató célokat fogalmaz meg és rendszeresen értékeli azok elérését.

Szállítói Működési Kódex

A mindennapi közös munkánk során felmerült legrelevánsabb kapcsolódási pontokról és a szállítóink számára is irányadó főbb szabályokról a Magyar Telekom kiadta a Csoport Szállítói Működési Kódexét. A Szállítói Működési Kódex iránymutatást kíván adni Szállítóink számára.