Állandó könyvvizsgáló, audit és nem audit típusú szolgáltatások és azok díjai


Az alábbi táblázat a Társaságnál az egyedi és a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával, valamint egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos díjakat mutatja be, melyek 2021. évben a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-hez (PwC), az Auditor váltást követően a 2022. évben pedig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-hez (Deloitte) köthetők:

_
(millió Ft-ban)  2021.  2022. 
december 31-én végződött években  
Beszámolók könyvvizsgálata 392 429
Egyéb, könyvvizsgálattal kapcsolatos díjak 19 6
Egyéb, nem könyvvizsgálattal kapcsolatos díjak 105 27*
PwC-nek és Deloitte-nak fizetendő díjak összesen   516  462 

*A PwC által 2022 első negyedévében nyújtott szolgáltatások és azok díjai.

A beszámolók könyvvizsgálata sor tartalmazza az összes, a PwC-nek és a Deloitte-nak az éves beszámolók könyvvizsgálatáért és az egyéb jogi és törvényi kötelezettségekből eredő szolgáltatásokért fizetendő díjat. Tartalmazza továbbá a negyedéves pénzügyi beszámolók felülvizsgálatát, valamint az információs rendszerek és eljárások vizsgálatát, illetve tesztelését a belső kontroll rendszerek áttekintése és megbízhatóságának felmérése érdekében.

Az egyéb könyvvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatások nagyobb részben a Könyvvizsgáló által a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatán túlmenően nyújtott további szakmai audit szolgáltatások költségét tartalmazzák, továbbá a Társaságra vonatkozó jogszabályokból és belső szabályozásokból fakadó jelentéstételi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges audit eljárásokat is.

Az egyéb, nem könyvvizsgálattal kapcsolatos díjak olyan, a PwC és a Deloitte által nyújtott szolgáltatásokat tartalmaznak, mint például tanácsadói díjak, illetve konferenciák és tanfolyamok szervezése, amelyeken a Magyar Telekom munkatársai is részt vettek.

KAPCSOLAT

Befektetői kapcsolatok

Levelezési cím:
1541 Budapest

Fax:
(36) 1 458 0443

E-mail:
Írjon nekünk!