Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2024. első negyedéves eredményei

Budapest, 2024. május 15. 17:30


A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB a továbbiakban a Társaság), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2024. első negyedévre vonatkozó EU által elfogadott IFRS Számviteli Standardok szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit (a továbbiakban: negyedéves pénzügyi jelentés). A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.

Főbb pénzügyi mutatók:

Főbb pénzügyi mutatók


Főbb eredmények:

  • A csoport bevétele 14,5%-kal nőtt 2024 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest a mobil adatforgalom és a vezetékes szélessávú szolgáltatások folyamatos növekedésének, valamint az inflációkövető díjkorrekció pozitív hatásainak köszönhetően a magyarországi működésben.
  • A bruttó fedezet a bevételi trendeknek megfelelően javult, 2024 első negyedévében éves szinten 18,7%-kal nőtt.
  • A közvetett költségek éves szinten 9,3%-kal csökkentek 2024 első negyedévében, ami tükrözi a kedvezőbb energiaköltségeket, valamint a közműadó megszüntetésének pozitív hatását, melyek együttesen ellensúlyozták a személyi jellegű ráfordítások és a távközlési pótadó növekedését.
  • Az EBITDA AL ennek következtében 2024 első negyedévében 51,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a javulás nagy része a bruttó fedezet növekedéséből fakad, melyet tovább erősített a közműadó megszüntetésének hatása.
  • A nettó eredmény 2024 első negyedévében 33,7 milliárd forint volt, szemben a 2023. első negyedévi 10,5 milliárd forinttal, ami az EBITDA-növekedést tükrözi, és amelyet részben mérsékelt a magasabb értékcsökkenés és nyereségadó.
  • A korrigált nettó eredmény 38,1 milliárd forint volt 2024 első negyedévében, ami 25,9 milliárd forintos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, összhangban a jövedelmezőség javulásával.
  • A spektrumlicenszek nélküli CAPEX AL 16,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, és 19,7 milliárd forintot tett ki 2024 első negyedévében, ami a magyarországi végberendezés-beszerzések eltérő éven belüli dinamikájának, valamint az észak-macedón RAN-korszerűsítésre irányuló, felgyorsult beruházások hiányának, továbbá a szezonálisan alacsonyabb TV-tartalom aktiválási költségeknek köszönhető.
  • A spektrum licenszdíjak nélküli szabad cash flow 0,9 milliárd forint pénzkiáramlást jelentett 2024 első negyedévében, ami 9,8 milliárd forintos javulást jelent az előző évhez képest. A jövedelmezőség növekedésének köszönhető javulást részben mérsékelte a bővülő bevételi bázishoz kapcsolódó magasabb működőtőke-igény és az eltérő szállítói kifizetési dinamika.

 


Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, elmondta:

 

„Örömmel számolok be arról, hogy 2024 első negyedévében a pénzügyi és működési eredményeink is kedvezően alakultak. A bevételek 14,5%-kal emelkedtek éves szinten, míg az EBITDA AL 51,4%-kal nőtt a kiváló bevételi teljesítménynek és a közműadó megszüntetés kedvező hatásának eredményeként. Működésünk tekintetében tovább haladtunk stratégiai célkitűzésünk, Magyarország digitalizációja irányába és további gigabit-képes hozzáférési pontokkal bővítettük vezetékes hálózatunkat, amely így már 3,7 millió háztartás és vállalkozás számára elérhető. A mobil hálózatunk modernizációjában is jelentős előrelépést tettünk, 82%-os készültséget elérve 2024 március végére. A fókusz, amit arra fektetünk, hogy tökéletes konnektivitást és kiemelkedő ügyfélélményt nyújtsunk ügyfeleinknek visszaigazolódik, ügyfeleink mobil adat és vezetékes szélessáv iránti növekvő keresletét magas szinten tudtuk kiszolgálni.

Előretekintve, elkötelezettek maradunk stabil piaci pozíciónk és működési lendületünk megőrzése mellett, és ezáltal a bevételi és EBITDA AL célkitűzésünk teljesítése irányába. A vártnál kedvezőbb hozamkörnyezet és kevésbé romló működőtőke folyamatoknak köszönhetően a módosított eredmény tekintetében 140 milliárd forintra emeljük a 2024. évi célkitűzést, míg a szabad cash-flow vonatkozásában 130 milliárd forintot kívánunk elérni.”

Célkitűzések

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Ilyen tényezők, többek között, a 2023. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójában kerülnek bemutatásra, amely elérhető weboldalunkon a http://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület (IASB) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, IFRS Számviteli Standardok figyelembevételével készült.