Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2022. negyedik negyedéves eredményei

Budapest, 2023. február 22. 17:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB a továbbiakban a Társaság), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2022. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit (a továbbiakban: negyedéves pénzügyi jelentés). A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.

Főbb pénzügyi mutatók:

Főbb pénzügyi mutatókFőbb eredmények:

  • A Csoport bevétele 3,6%-kal nőtt 2022 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest a továbbra is erős mobiladat-keresletnek és a szélessávú bevételek további növekedésének köszönhetően
  • A bruttó fedezet a bevételi trendnek megfelelően erőteljesen javult, 2022 negyedik negyedévében éves szinten 8,9%-kal nőtt
  • Az EBITDA AL éves szinten 4,9%-kal 55,7 milliárd forintra csökkent 2022 negyedik negyedévében, mivel a távközlési pótadó és az egyéb költségekre helyezkedő inflációs nyomás kedvezőtlen hatása meghaladta a bruttó fedezet javulásátA nettó eredmény éves szinten 9,9%-kal alacsonyabb, 16,9 milliárd forint volt 2022 negyedik negyedévében, elsősorban az alacsonyabb EBITDA és a nettó pénzügyi eredmények romlása miatt
  • A spektrumdíjak nélkül számított Capex AL 126,7 milliárd forintra emelkedett 2022-ben, ami a mobilhálózat-fejlesztés terén mindkét országban elért erőteljes előrelépésnek, a magyarországi optikai kapcsolatok kiépítéshez és telepítéshez kapcsolódó magasabb kiadásoknak, valamint az Észak-Macedóniában átmenetileg magasabb TV-tartalom aktiválási költségeknek köszönhető.
  • A spektrumdíjak nélkül számított szabad cash flow éves szinten 50,9 milliárd forinttal alacsonyabb volt 2022-ben, mivel a magasabb beruházási kifizetések és a 2022 negyedik negyedévében történt távközlési pótadó befizetés ellensúlyozta a pozitív mögöttes eredményeket
  • Az Igazgatóság a 2022. üzleti év után 29,46 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja elfogadásra a Társaság Éves Rendes Közgyűlésének továbbá maximum 14,60 milliárd forint értékű részvény visszavásárlását tűzte ki célul, ami maximálisan 44,06 milliárd forint részvényesi javadalmazást eredményez a 2022. évi eredmények után


Főbb működési eredmények:

  • A hálózatfejlesztés lendületes ütemben folytatódott; a 2022-ben lefedett 370 ezer új hozzáférési pontnak köszönhetően a vezetékes gigabites lefedettség az év végére meghaladta a 3,4 millió hozzáférési pontot Magyarországon
  • Mindkét országban jelentős előrelépés történt a mobil RAN korszerűsítési programban; Magyarországon 2022 végére a bázisállomások 60%-a esett át korszerűsítésen, ezzel biztosítva a nagyon keresett többletkapacitást, hisz éves szinten 25%-kal nőtt az átlagos mobiladat használat; illetve Észak-Macedóniában teljes egészében befejeződött a program
  • Az optikai hálózat sikeres elterjedése és a beruházások monetizálása tükröződött a dinamikus magyarországi ügyfélkör-bővülésben: a vezetékes szélessávú előfizetések száma 6,9%-kal, a TV-előfizetések száma 4,8%-kal, míg a mobil előfizetéses bázis 5,1%-kal bővült
  • A Magyar Telekom ESG besorolását az MSCI a legmagasabb „AAA” kategóriára javította


Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, elmondta:

„Az egyre növekvő kihívásokkal teli külső környezet ellenére a mobil adat és gigabit szélessáv iránti keresletnek köszönhetően megőriztük erős kereskedelmi eredményünket 2022-ben. Év végére 1,2 milliónál is több ügyfelünk kapcsolódott gigabit képes technológiával a vezetékes hálózatunkhoz. A töretlen szolgáltatási- és a kiemelkedő ügyfélélmény biztosítása érdekében tett folyamatos erőfeszítéseinknek köszönhetően tovább erősödött piaci pozíciónk, aminek eredményeként a bevételek 7,8%-kal emelkedtek 2022-ben.

Az EBITDA AL 2,4%-kal nőtt 2022-ben éves összehasonlításban. Ezt a növekedést a költséginflációs nyomás és a nemrég bevezetett távközlési pótadó ellenére értük el, ami a Csoport által elért erős kereskedelmi teljesítményt bizonyítja.

2023-ra előretekintve arra számítunk, hogy a kihívásokkal teli gazdasági környezet miatt továbbra is nyomás nehezedik majd a nyereségességünkre, különösen az energiaárak és az emelkedő beszállítói költségek hatására. Az kereskedelmi teljesítménynek és az ügyfélszerződéseket érintő, korábban bejelentett díjkorrekciónak köszönhetően a bevételek és az EBITDA AL 5%-10% közötti növekedésére számítunk 2023-ban. Várakozásaink szerint a módosított nettó eredmény éves szinten mérsékelten növekedni fog és a szabad cash-flow megközelítőleg 60 milliárd forintot ér el.

A 2023 utáni időszakot tekintve célunk, hogy tapasztalatainkra és erős piaci pozíciónkra támaszkodva képesek legyünk megbirkózni a piaci körülményekben felmerülő változásokkal és dinamikus növekedést érjünk el a működési teljesítmény és nyereségesség tekintetében.”

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Ilyen tényezők, többek között, a 2021. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójában kerülnek bemutatásra, amely elérhető weboldalunkon a http://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.