Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2022. első negyedéves eredményei

Budapest, 2022. május 11. 17:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, a továbbiakban a Társaság), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2022 első negyedévére vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit (a továbbiakban: negyedéves pénzügyi jelentés). A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.

Főbb pénzügyi mutatók:

Főbb pénzügyi mutatókFőbb eredmények:

  • A Csoport bevétele 8,4%-kal nőtt 2022 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami az ügyfélkör folyamatos bővülésének köszönhető, mivel továbbra is erős maradt a kereslet a mobil adat, a nagy sávszélességű szélessávú csomagok és a mobil készülékek iránt.
  • A bruttó fedezet a bevétel-bővüléssel összhangban javult, 2022 első negyedévében 8,3%-kal nőtt előző év azonos időszakához képest.
  • Az EBITDA AL meredeken emelkedett a kedvező üzleti folyamatoknak és az egyik IT leányvállalat, a Pan-Inform Kft. értékesítésével kapcsolatban elszámolt 3,3 milliárd forintos egyszeri nyereségnek köszönhetően.
  • A spektrum licenszek nélkül számított Capex AL 23,0 milliárd forintra emelkedett 2022 első negyedévében, elsősorban az észak-macedóniai RAN modernizációs programhoz kapcsolódó jelentős beruházások és TV tartalmi díjak aktiválásának következtében.
  • A szabad cash-flow kiáramlás 0,5 milliárd forint volt 2022 első negyedévében, ami 16,5 milliárd forinttal kedvezőbb, mint egy évvel korábban, ami a pozitív üzleti eredményeknek, az alacsonyabb kamatfizetéseknek és az IT leányvállalat értékesítéséből származó egyszeri készpénzbevételeknek köszönhető. A közelmúltban megszerzett 900 MHz-es és 1800 MHz-es frekvenciasávok díjának kifizetése 44,3 milliárd forint értékben 2022 április elején történt meg, nem pedig az eredeti tervek szerint 2022 első negyedévében, így ez a negyedév szabad cash-flowját nem befolyásolta.


Főbb működési eredmények:

  • 2022 első negyedévében is folytatódott a magyarországi ügyfélkör bővülése: a vezetékes szélessávú előfizetések száma 7,3%-kal, a TV-előfizetések száma 6,0%-kal, míg a mobil SIM-bázis 5,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
  • A magyarországi optikai hálózat penetrációja tovább nőtt, 2022. március végére elérte a közel 30%-ot.
  • A mobiladat-használat továbbra is jelentős mértékben, az előző év azonos időszakához képest 30%-kal emelkedett; az átlagos havi használat elérte a 8,7 GB-ot 2022 első negyedévében.
  • A vezetékes és mobil hálózatok fejlesztésére való erőteljes összpontosítás - amely elengedhetetlen a kiváló ügyfélélmény megőrzéséhez - folytatódott mindkét országban, a felgyorsított optikai kiépítéssel és a RAN korszerűsítéssel.


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

„A Magyar Telekom megőrizte erős lendületét az üzletágaiban az év eleje óta gyorsan változó makrogazdasági környezet ellenére, és 8,4%-os bevételnövekedést ért el a negyedévben. Ez a pozitív tendencia elsősorban a vezetékes és mobil ügyfélbázis sikeres növelésének, illetve a gyorsan növekvő mobil adathasználatnak és a gigabites hálózati élmény iránti erőteljes keresletnek köszönhető. Ez utóbbiban elért kiemelkedő teljesítményünk a Magyarországon és Észak-Macedóniában egyaránt felgyorsított optikai hálózatbővítésnek és a RAN modernizációs programnak köszönhető, amelyek ügyfélközpontú stratégiánk fontos részét képezik.

A negyedév során okos kontrollt és konzervatív megközelítést alkalmaztunk a működési költségek terén, növeltük a bruttó fedezetet, illetve sikeresen lezártuk a Pan-Inform Kft. eladását, mindezek lehetővé tették, hogy jelentősen növeljük az EBITDA AL-t 2022 első negyedévében, az előző év azonos időszakához képest.

Előre tekintve, továbbra is elkötelezettek maradunk stratégiai célkitűzéseink megvalósítása iránt. A külső környezetünkben tapasztalt megnövekedett bizonytalanságot figyelembe véve jelenleg fenntartjuk a 2022-es célkitűzéseinket.”

 

Főbb pénzügyi mutatók


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Ilyen tényezők, többek között, a 2021. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójában kerülnek bemutatásra, amely elérhető weboldalunkon a http://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.