Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2022. második negyedéves eredményei

Budapest, 2022. augusztus 9. 17:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2022. második negyedévre és első félévre vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit (a továbbiakban: féléves jelentés). A féléves jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.

Főbb pénzügyi mutatók:

Főbb pénzügyi mutatókFőbb eredmények:

  • A csoport bevétele 10,9%-kal nőtt 2022 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest, elsősorban a továbbra is erős mobil adat- és nagy sávszélességű szélessávú csomagok, valamint a mobileszközök iránti keresletnek köszönhetően mindkét országban
  • A bruttó fedezet a bevétel-bővüléssel összhangban javult, 2022 második negyedévében 9,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest
  • Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokból származó éves nettó árbevételre a közelmúltban a Magyar Kormány által kivetett távközlési pótadó 12,4 milliárd forint összegben került elszámolásra 2022 második negyedévében, a 2022 első hat hónapjában keletkezett bevétel alapján
  • Az EBITDA AL éves szinten 3,5%-kal 51,4 milliárd forintra csökkent 2022 második negyedévében, mivel a bruttó fedezet javulását ellensúlyozta a távközlési pótadó
  • A Capex AL - spektrum licenszek nélkül - 52,6 milliárd forintra emelkedett 2022 első hat hónapjában, ami elsősorban a mindkét országban felgyorsult mobilhálózat-korszerűsítésnek és a magyarországi optikai hálózatbővítés erőteljes ütemének köszönhető
  • A spektrum lincenszdíjak nélkül számított szabad cash-flow 32,4 milliárd forintot tett ki 2022 első hat hónapjában, ami 21,1 milliárd forintos javulást jelent az előző év azonos időszakához képest, mivel a pozitív mögöttes eredmény a Pan-Inform Kft. eladásából származó egyszeri pénzbeáramlással párosulva ellensúlyozta a magasabb nyereségadó befizetés elszámolását és a forint gyengülése miatti veszteségeket, míg az új távközlési pótadó megfizetése csak 2022 negyedik negyedévében lesz esedékes
  • A 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávok beszerzéséhez kapcsolódóan 44,3 milliárd forint kifizetésére került sor 2022 április elején, ami növelte az egyéb pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos kifizetéseket, és így az összes szabad cash-flow t 11,9 milliárd forint pénzkiáramlásra csökkentette 2022 első hat hónapja során


Főbb működési eredmények:

  • Fenntartottuk a kiemelkedő ügyfélélmény megőrzéséhez elengedhetetlen vezetékes és mobil hálózati befektetésekre helyezett erőteljes hangsúlyt mindkét országban; folytatódott a felgyorsított optikai hálózat kiépítés és a RAN modernizáció, valamint Magyarországon megtörtént a 3G szolgáltatás leállítása, amely lehetővé teszi a hatékonyabb frekvencia- és energiafelhasználást
  • 2022 második negyedévében is folytatódott a magyarországi ügyfélkör bővülése: a vezetékes szélessávú előfizetések száma 7,3%-kal, a TV-előfizetések száma 6,1%-kal, míg a szerződéses mobil SIM-ek száma 5,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest
  • A magyarországi optikai hálózati penetráció a lefedettség bővülésével párhuzamosan tovább emelkedett; az optikai ügyfelek száma 2022 június végére éves szinten 27%-kal bővült§  A mobil adathasználat növekedése folytatódott, az átlagos havi használat elérte a 9,1 GB-ot 2022 második negyedévében


Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, elmondta:

„Az erőteljesen növekedő makrogazdasági nyomás ellenére a Magyar Telekom megőrizte erős lendületét a második negyedévben. A mobiladat-, szélessávú- és TV- szolgáltatások iránti továbbra is erős keresletnek a kiváló ügyfélkiszolgálásnak, valamint a vezetékes és mobil hálózati beruházásoknak köszönhetően tudtunk megfelelni. 3G hálózatunk lekapcsolása fontos esemény volt a korábbi technológiákról energiahatékonyabb infrastruktúrára történő átállásunkban, továbbá ezzel lehetővé válik a Csoport számára, hogy ezen frekvenciasávok 4G és 5G szolgáltatásokra történő átcsoportosításával növelje adatátviteli kapacitását. A működési eredményeinket az előző év azonos időszakához képest 10,9%-os bevételnövekedésünk és 9,3%-os bruttó fedezetnövekedésünk tükrözi 2022 második negyedévében.

A Magyarország Kormánya által bevezetett távközlési pótadó hatással volt a nyereségességünkre, 2022. első félévben az EBITDA AL megközelítőleg 10%-kal csökkent. A távközlési pótadó hatása a második negyedév eredményeire még erősebb volt; a távközlési pótadó miatt az EBITDA AL 19%-kal csökkent, aminek következtében eredményességünk az előző év azonos időszakához képest 3,5%-kal maradt el.

Előre tekintve, arra számítunk, hogy az inflációs környezet és a forint gyengülése következtében költségeinkre növekvő nyomás helyeződik majd, míg egy esetleges gazdasági visszaesés kedvezőtlen hatással lehet a bevételi teljesítményünkre. Mindazonáltal továbbra is elkötelezettek maradunk stratégiai célkitűzéseink megvalósítása iránt, a távközlési pótadóról közzétett közleményünk megjelenését követően módosított célkitűzéseinkkel összhangban.”

 

Főbb pénzügyi mutatók


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Ilyen tényezők, többek között, a 2021. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójában kerülnek bemutatásra, amely elérhető weboldalunkon a http://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.